PTS - Požární bezpečnost, požární ochrana, bezpečnost práce
 
     
 CERTIFIKÁTY

Požární ochrana

 • Komplexní zajištění plnění úkolů požární ochrany dodavatelskou firmou.
 • Požární technik.
 • Požární preventivní prohlídky objektů nezávislými odborníky firmy včetně vypracování hodnotícího zápisu s návrhem na opatření k řešení zjištěných závad.
 • Zpracování kompletní dokumentace PO dle Vyhl. 246/2001 Sb.
 • Školení o požární ochraně a odbornou přípravu požárních hlídek, včetně zpracování časového a tématického plánu školení.
 • Zpracování technických zpráv požární ochrany – požárně bezpečnostních řešení staveb.
 • Odborné kontroly, opravy, plnění a prodej hasicích přístrojů přenosných i pojízdných.
 • Kontroly hydrantů (požárních vodovodů) a suchovodů dle ČSN 730873 včetně tlakových zkoušek hadic, oprav a doplnění chybějícího vybavení.
 • Revize, provozní prohlídky a opravy protipožárních klapek dle ČSN 73 0872 - ochrana vzduchotechnických zařízení před šířením požáru.
 • Vybavování organizací prostředky požární ochrany.
 • Projekce PO – inženýring PO staveb.
 • Luminiscenční tabulky.
 • Instalace protipožárních ucpávek INTUMEX - oprávněná firma.
 • Aplikace protipožárních nástřiků včetně atestu - oprávněná firma.
 • EPS revize včetně oprav, projekce a montáž.
 • Vnitřní rozhlas - kontroly, projekce, montáž.

 
  © 2015 UNIBOT s.r.o.