PTS - Požární bezpečnost, požární ochrana, bezpečnost práce
 
     
 CERTIFIKÁTY

Bezpečnost práce

  • Komplexní zajištění plnění úkolů bezpečnosti práce dodavatelskou firmou.
  • Bezpečnostní technik.
  • Kontroly BOZP objektů nezávislými odborníky firmy včetně vypracování hodnotícího zápisu s návrhem na opatření k řešení zjištěných závad.
  • Zpracování kompletní dokumentace BOZP dle ZP a předp.souv.
  • Šetření pracovních úrazů.
  • Školení bezpečnosti práce včetně zpracování tématického plánu školení.
  • Revize technických zařízení a vyhrazených technických zařízení.
  • Vybavování organizací prostředky pro ochranu pracujících.
  • Instalace a dodání bezpečnostních tabulek, dle potřeb organizace.

 
  © 2015 UNIBOT s.r.o.